Såfremt B5 gennemføres er der to mulige linieføringer som vist på kortskitsen herunder.

I det ene tilfælde lægges B5 i den eksisterende transportkorridor. Alternativt kan der blive tale om en nordligere linieføring langs den eksisterende Overdrevsvej, som fortsat skal benyttes til lokal trafik.

En tredje mulig linieføring, som ikke er vist på kortskitsen,ligger sydligere og vil blive tilsluttet Helsingørmotorvejen nær Cirkelhuset.