Foreningen omkring Overdrevsvejen optager gerne nye medlemmer, som har interesse i eller sympati for foreningens formål.

Ønsker du at blive meldt ind kan du kontakte foreningens kasserer. Se venligst under bestyrelsen (her).

Foreningens kontingent, som for tiden er 0 kr.,  fastsættes på den årlige generalforsamling.