Foreningen omkring Overdrevsvejen
afholder ordinær generalforsamling mandag den 16. april kl. 19.00
i Konfirmandstuen, Grønholt Præstegård, Præstemosevej 40.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kl. 19. 30 vil Grønholt Landsbylaug afholde ordinær generalforsamling.

Alle er velkomne.
Bestyrelsen
 
---oooOooo---