Trafikken igennem Fredensborg bliver et tema for den nye kommunalbestyrelse.

I den kommende valgperiode, skal der tages stilling til hvorledes og hvor modullastbiler skal kunne køre fra øst til vest eller omvendt i Nordsjælland.

Samtidig vil det være hensigtsmæssigt, at lette trafikken gennem Fredensborg ved også at lade hele den tunge gennemgående trafik køre udenom, som foreslået ,via Helsingørmotorvejen og Isterødvejen.

Debatten i det forløbne år har imidlertid ikke kun drejet sig om den tunge trafik, men om trafikken i Fredensborg i det hele taget. Et af spørgsmålene er, om det nye hospital i Hillerød vil generere mere gennemgående trafik, end hospitalet gør i dag, og således øge trafikken.

Skal der etableres en omfartsvej omkring Fredensborg?

Det vil i så fald blive en forlængelse af Overdrevsvejen, og det bliver kommunen, som skal betale vejen, der i dag vil koste mere end 300 mill kr.

Vil en omfartsvej fjerne trafikken gennem Fredensborg?

Nej, amtet anslog i sin tid, at en omfartsvej ville fjerne ca. 3.000 af de dengang 12.000 biler som dagligt kørte på Hillerødvejen i Fredensborg.

Foreningen Omkring Overdrevsvejen gennemførte som de eneste, i samarbejde med COWI, en trafiktælling, som på daværende tidspunkt konkluderede, at der formentlig kun var tale om under 2.000 biler, som ville blive ført uden om byen.

Tallet er måske 5.000 i dag, hvor trafikken er vokset til 16.000 biler om dagen.

Men en forlængelse af Overdrevsvejen vil skulle gennemskære ”Nationalparken Kongernes Nordsjælland,” og den vil have fatale følger for naturen og de landsbyer, som den vil gennemskære.

Det er et tema i den kommende valgperiode, at politikerne skal tage principiel stilling til, hvordan trafikken skal håndteres.

Hvilke partier og politikere er for en omfartsvej og hvilke er imod? Det er værd at gøre sig klart, når krydset skal sættes tirsdag den 21 november.

---oooOooo---