Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag d. 4. april kl. 19 i konfirmandstuen i Grønholt præstegård, Præstemosevej 40.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efterfølgende afholder Grønholt landsbylaug sit årsmøde.

 

Bestyrelsen

 

---oooOooo---