Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes

tirsdag d. 12 april kl. 19 i konfirmandstuen i Grønholt præstegård, Præstemosevej 40.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efterfølgende afholdes årsmøde i Grønholt landsbylaug.

 

                                 ---oooOooo---