Foreningen omkring Overdrevsvejen

afholder ordinær generalforsamling mandag den 27 april kl. 18.45

i Konfirmandstuen Grønholt Præstegård Præstemosevej 40.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kl. 19. 30 vil Grønholt Landsbylaug afholde årsmøde.


Alle er velkomne.

Bestyrelsen


---oooOooo---