Programmets mål er at optegne, benævne og beskytte steder, som har enestående betydning. Det kan både være naturområder og kulturskabte værdier, der betragtes som menneskehedens fælles arvegods

Kriterierne kan være at de repræsenterer et mesterværk af menneskelig kreativ genialitet, eller viser en vigtig udveksling af menneskelige værdier, over et tidsrum eller indenfor et kulturområde i verden, af udvikling indenfor arkitektur, teknologi, monumental kunst, byplanlægning eller landskabsudformning, bærer et enestående, eller i det mindste sjældent, vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om en levende eller uddød civilisation.

Eller er et fremragende eksempel på en type bygningsværk, arkitektonisk eller teknologisk samling som illustrerer et eller flere betydelige trin i menneskets historie, er et fremragende eksempel på en traditionel menneskelig bosættelse, jordbrug eller havbrug som er repræsentativ for en kultur (eller flere kulturer), eller viser menneskelig samhandling med miljøet, specielt der hvor det er blevet sårbart under virkningen af irreversible forandringer, berører eller er direkte knyttet til hændelser eller levende traditioner, med ideer eller overbevisninger, eller med kunstneriske eller litterære arbejder af universel betydning.

Indeholder fantastiske naturfænomener eller områder med sjælden naturskønhed og æstetisk betydning, er et fremragende eksempel på hovedperioder i jordens historie, inkluderet bevis for liv, betydningsfulde pågående geologiske processer i udviklingen af landformer, eller betydningsfulde geomorfe- eller fysiografiske kendetegn, er et fremragende eksempel som repræsenterer betydningsfulde pågående økologiske eller biologiske processer i fremvæksten og udviklingen af økosystem og samfund af planter og dyr på landjorden, i ferskvand, ved kysten eller i havet, indeholder de vigtigste og mest betydningsfulde naturlige leveområder for stedsegen bevarelse af biologisk mangfoldighed, inklusive områder som indeholder truede arter som har særlig universel værdi fra et videnskabeligt eller bevaringsmæssigt ståsted.

Flere områder i Nordsjælland var i spil, men det endte med at blive jagtvejskomplekset i Store Dyrehave og Gribskov som blev udvalgt.

Historien begynder allerede under Kong Christian den 3. som ved opkøb, byttehandel og andre metoder får samlet store dele af kongens gods i Nordsjælland. Men vi skal frem til Kong Christian den 5. der i 1685 påbegynder anlægget af jagtvejene. De anlægges i stjerneform, med forbindelsesveje mellem de enkelte stjerneveje, for på den måde, sikker med adskillige hjælpere, at kunne styre vildtet, så kongen i påsyn af indbudte gæster kunne nedlægge byttet.

Stjerneformen var inspireret fra såvel Frankrig, som Tyskland.

Såfremt Jagtvejslandskabet bliver godkendt som verdensnaturarv, er det ikke nogen evig garanti for at der ikke bliver anlagt motorveje, men konsekvensen vil være at området bliver fjernet fra listen over verdensnaturarv, som det er ved at ske i Tyskland.

Der er indtil nu ikke fjernet nogen steder fra listen. Men det er nu besluttet af komitéen at sætte Dresdendalen på observationslisten, da der er planer om at bygge en bro tværs over Elben. Det vil selvfølgelig skade det smukke landskabs egenart, så det ikke længere lever op til at være på Verdensarvslisten.